Membres Capitulars - Josep Riambau

Josep Riambau. Administrador a Escola Pia Sitges

Quina és la teva tasca com a capitular al Capítol?
Penso que la meva tasca ja ha començat molt abans del Capítol, és a dir, en les Jornades Precapitulars. Poder assistir, escoltar els temes exposats pels convidats i participar en el debat sobre les propostes ha estat una experiència molt enriquidora. En els dies que se celebri el Capítol hauré de treballar, conjuntament amb la resta de participants laics i religiosos, en aquestes propostes d’interès comú, que ben definides poden encomanar les línies a seguir pel futur de l'Escola Pia de Catalunya.
Finalment els religiosos amb el dret a vot les escolliran, per ser les directrius del proper quadrienni.

Què esperes d'aquesta fita?
Dues coses, primerament que puguem seleccionar i triar les polítiques, per aconseguir que l’Escola Pia, sigui un referent a Catalunya. Referent, és un dels adjectius que he escoltat més en les Jornades Precapitulars i penso que és un gran repte per a la nostra Institució. Segonament, a títol personal, escoltar i aprendre per farcir-me de tot el que m’ajudi a millorar el compromís davant de la Institució i que ha esdevingut en la confiança per poder participar en el Capítol.

Què esperes aportar-hi?
La primera sessió de les Jornades Precapitulars vam desenvolupar, sota diversos reptes que estem vivint en el món; el creixement de les desigualtats, finançament, economia, transformació del model de treball i crisi de l'estat del benestar. Ho estem patint en la majoria de les escoles i és una línia a tenir molt en compte, a més de la baixa demografia i la competència en el sector. Per tant, dins de les meves possibilitats, vetllaré perquè es tinguin en compte.