dissabte, 28 de març de 2015

Cap al futur amb esperança
La darrera jornada del capítol ha estat intensa i plena d'emocions. Ens hem reunit a l'església del col·legi per celebrar l'eucaristia, presidida per l'Eduard Pini que en el moment de l'homilia ens ha fet fer grups amb els que teníem al voltant per compartir vivències a partir de les dues lectures que hem escoltat.
Després de l'eucaristia hem anat en comissions per acabar la feina que havíem començat ahir, de fer dictàmens de propostes i d'elaborar línies de futur.
Abans del descans, l'Enric Canet ha presentat el text definitiu del document que presenta la congregació provincial i que porta per títol "Avançar cap a una Escola Pia de Catalunya fidel a la missió. Propostes 2015-2019" i del que ja us parlava ahir.
A continuació hem tornat a anar en comissions per completar el treball.


Reunits en plenari, després que els secretaris hagin presentat els treball de les comissions, hem passat a les votacions, en primer lloc de les proposicions, començant per la de la congregació provincial, i d'altres que essencialment ratificaven les polítiques d'algunes institucions com el Secretariat, les Fundacions, l'Arxiu. Totes elles han estat aprovades per amples majories. La proposició de la congregació aprovada estableix les polítiques de l'Escola Pia e Catalunya per al quadrienni. Les disset línies de futur elaborades i presentades per les comissions han estat prioritzades per tots els capitulars. L'equip de govern, d'acord amb aquesta priorització les inclourà en el seu programa d'acció.

Acabat hem passat a la votació per elegir els dos religiosos que amb el provincial representaran l'Escola Pia de Catalunya al Capítol General que s'ha de celebrar a Esztergom (Hongria) el mes de juliol. Els religiosos han elegit a Josep Maria Canet i Joan Prat.
Per acabar el matí hem fet una votació exploratòria per elegir els religiosos i laics que formaran part del Consell Institucional i tot seguit hem anat a dinar.El dinar d'avui era una mica més solemne, amb cava inclòs, que ha permès l'Eduard Pini fer un brindis d'agraïment.
A la tarda hem fet les votacions definitives per escollir els capitulars que formaran part del Consell Institucional. Finalment ha hagut un temps perquè tots els qui volguessin poguessin intervenir lliurement per expressar els seus pensaments a propòsit del capítol o de l'Escola Pia en general. Diversos laics i religiosos han intervingut. El darrer a fer-ho ha estat el provincial Eduard Pini que ha explicitat encara més els seus agraïments i ha fet una crida a viure el futur amb esperança, units laics i religiosos colze amb colze per fer avançar tots els projectes que l'Escola Pia de Catalunya té encomanats.

Abans d'acomiadar-nos s'han llegit dues cartes que el capítol adreça, d'una banda a la viceprovíncia de les Califòrnies, i de l'altra a tota l'Escola Pia de Catalunya. Aquesta darrera serà enviada a tothom. L'Antoni Burgaya ens ha ajudat a cantar junts el cant "Agermanats".
I aquí s'acaba la meva feina de cronista, esperant que ni que sigui una mica us hagi permès als qui éreu fora de la sala capitular però que us estimeu tant o més l'Escola Pia que els que érem dins, participar d'aquest s quatre dies i sentir-vos a prop del que a dins s'ha viscut. En els propers mesos seran publicats els documents capitulars que ens ajudaran a implementar tot al llar g dels propers quatre anys  tot el que aquests dies hem aprovat.
Bona Pasqua a tots!

Josep Maria Canet